Fotbalpool

Ve spodní části areálu se nachází dvě fotbalpoolové hrací plochy.

Fotbalpool je relativně nový sport, který kombinuje prvky fotbalu a poolové hry. Hraje se podobným způsobem jako pool, ale s míči, které jsou barevně odlišené a očíslované stejně jako koule v poolu. Kulečníkové tágo je nahrazeno kopy do míčů.Hlavní disciplínou je 8-Ball, která se hraje s jedním bílým míčem a 15 číslovanými míči. (Zdroj: Wikipedie)

Naše fotbalpoolové hřiště je soukromé, hru je nutno rezervovat. Na hřiště neumožňujeme přístup v případě pronájmu areálu jinému klientu a hra je vždy za úplatu. 
Ceny za hru vč. zapůjčení sady míčů jsou uvedeny v ceníku sportovišť a půjčovného sportovního vybavení »

Zde je možno prohlédnout základní pravidla fotbalpoolové hry »